PC bazar Brno - práce s daty

Práce s daty

Záloha dat

Poskytujeme zálohu dat z HDD na jiná média (DVD, flash disk, jiný HDD...). Záloha dat je kopie dat uložená na jiném médiu. Slouží k obnovení v případě ztráty, poškození nebo nevratné změny původních dat. Provádí se zejména při reinstalaci OS, je ale vhodné důležitá data zálohovat pravidelně.

Záchrana dat

Záchrana dat je proces, při kterém dochází k obnově dat, která byla nějakým způsobem ztracena. Nejjednodušší záchrana je ze zálohy. Pokud ale zálohu nemáte, stále je možné vaše data zachránit. Prvním krokem záchrany dat je diagnóza datového média, při které se zjistí příčiny závady. Po ní následuje samotná záchrana dat, která se v některých případech provádí za pomoci speciálně upravených softwarových nástrojů. Zachráněná data je dobré zkontolovat, abychom se ujistili, že právě ta nejdůležitšjší jsou skutečně přítomna. Pro rychlejší postup je dobré označit jen ta data, která skutečně stojí za to zachránit. Pokud se zdá, že jsou data úplná, dojde ke zkopírování dat na jiný pevný disk nebo datové médium (CD, DVD).

Skartace dat

Skartace dat se obvykle provádí, pokud chcete své přepisovatelné paměťové médium (HDD, flash disk, paměťová karta apod.) prodat nebo se ho jinak zbavit a chcete mít jistotu, že už z něj vaše data nikdo nedostane. V případě pouhého smazání nebo naformátování existuje stále poměrně velká šance data z média zachránit. Tomu právě předchází skartace. Médium je podrobeno násobnému naformátování a přepsání obsahu pomocí specializovaného software, takže původní data nejsou žádným způsobem čitelná a obnovitelná. Skartaci dat provádíme při každém výkupu paměťového média.