PC bazar Brno - Správa serverů

Správa serverů

Každá počítačová síť potřebuje k provozu určité množství serverů, aby mohla využívat serverové aplikace. Jak servery, tak tyto aplikace potřebují někoho, kdo je nakonfiguruje, bude je spravovat a udržovat, aby co nejlépe plnily svůj účel a aby bylo riziko neautorizovaného průniku do sítě a jejího poškození minimalizováno.

Mezi tyto nutné serverové záležitosti patří routery, poštovní servery, databázové servery nebo různé jiné aplikační servery. Instalace a údržba serverů vyžaduje mnoho praktických zkušeností. V případě nedostatečného zabezpečení hrozí diskreditace a zničení dat uložených na serveru. Pokud tyto služby potřebujete, můžete se obrátit na náš servis.